Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1880/44281
Title: Of daffodils and dog teams: Reflections on leadership (Albanian) Narcisët dhe ekipet-qen: Reflektimi në Udhëheqësi
Authors: Goddard, Tim
Keywords: Education;Educational Leadsership
Issue Date: 2002
Publisher: Sage Publications
Citation: Korespodenca e lidur me këtë letër duhet të adresohet J. Tim Goddard-it, Fakulteti i Arsimit, Univerziteti Calgary, 2500 University Drive NW, Calgary, Alberta T2N 1N4. Posta elektronike mund të dërgohet përmes internetit në goddard@ucalgary.ca
URI: http://hdl.handle.net/1880/44281
ISBN: 0761949240
Appears in Collections:Goddard, Tim

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Of_daffodils_and_dog_teams(Albanian).pdf16.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.