Структурно-семантични и фразеологични успоредици между българския и румънския език (Към проблема за езиковата интерференция)

Date
1982
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
PhD Thesis Abstract
Keywords
Citation
Структурно-семантични и фразеологични успоредици между българския и румънския език (Към проблема за езиковата интерференция). Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен «Кандидат на филологическите науки». София: Институт за български език при БАН, 1982, 24 с.
Strukturno-semantični i frazeologični usporedici meždu bŭlgarskija i rumŭnskija ezik (Kŭm problema za ezikovata interferencija). Avtoreferat za prisŭždane na naučnata stepen „Kandidat na filologičeskite nauki“. Sofia: Institut za bŭlgarski ezik pri BAN, 1982, 24 pp.