Сравнителен анализ на една лексико-семантична група глаголи в българския и румънския език

Date
1979
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Keywords
Citation
Сравнителен анализ на една лексико-семантична група глаголи в българския и румънския език. Съпоставително езикознание [Sofia] 1979, No. 6, 7-11.
Sravnitelen analiz na edna leksiko-semantična grupa glagoli v bŭlgarskija i rumŭnskija ezik. Contrastive linguistics [Sofia] 1979, No. 6, 7-11.