Of daffodils and dog teams: Reflections on leadership (Albanian) Narcisët dhe ekipet-qen: Reflektimi në Udhëheqësi

Date
2002
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Sage Publications
Abstract
Description
Keywords
Education, Educational Leadsership
Citation
Korespodenca e lidur me këtë letër duhet të adresohet J. Tim Goddard-it, Fakulteti i Arsimit, Univerziteti Calgary, 2500 University Drive NW, Calgary, Alberta T2N 1N4. Posta elektronike mund të dërgohet përmes internetit në goddard@ucalgary.ca